1. Bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Nội thất Đức Minh thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Quý khách hàng với mục đích phù hợp. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn…

– Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Nội thất Đức Minh, Quý khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc…). Mọi thông tin cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Nội thất Đức Minh không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin cung cấp.

Phạm vi sử dụng thông tin

– Nội thất Đức Minh sử dụng thông tin của Quý khách hàng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Quý khách hàng
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách hàng và Nội thất Đức Minh.
  • Liên lạc và giải quyết với Quý khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Nội thất Đức Minh có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin của Quý khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Quý khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

-Nội thất Đức Minh cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách hàng.

Thương hiệu và bản quyền

– Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, đồ họa, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, …… là tài sản của Nội thất Đức Minh. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam.

2. Pháp lý

– Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

3. Giải quyết tranh chấp

– Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến giao dịch tại Nội thất Đức Minh đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam.

4. Những quy định khác

– Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Chính sách và quy định chung này, vào bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi Quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là Quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của Nội thất Đức Minh.