Hiện tại, Nội thất Đức Minh chưa có nhu cầu cần bổ sung thêm nhân sự.

Cám ơn!