Quy trình làm việc

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu khách hàng -Khách hàng tới văn phòng công ty hoặc gọi điện (024.6294 3050 – 0915 119 156),...

Read more

Chính sách bảo mật

1. Bảo mật thông tin Mục đích và phạm vi thu thập thông tin – Nội thất Đức Minh thu thập và sử dụng...

Read more

Chính sách bán hàng

Thông tin sản phẩm: – Nội thất Đức Minh cung cấp thông tin chi tiết đối với từng sản phẩm mà Nội thất Đức...

Read more