1. Giá mắc quần áo di động:

2. Giá vắt quần:

3. Giá để cà vạt:

4. Giá để khăn:

5. Giá treo góc:

6. Giá dép:

7. Gương tủ áo:

8. Cầu là:

9. Giá đựng đồ bẩn: